ถาม :โรงแรมแมวตั้งอยู่ที่ไหน
 ตอบ : โชคชัย 4 ซอย 83 (กลางซอย) บ้าน เลขที่ 25/2

 

 ถาม :ห้องพักมีขนาดไหนบ้าง
 ตอบ : เล็ก Capsule สำหรับ แมว 1 ตัว
กลาง Standard สำหรับ 1-3 ตัว
ใหญ่ Playroom สำหรับ 1-6 ตัว
ใหญ่ Treeroom สำหรับ 1-8 ตัว

 

 ถาม :ห้องพักราคาเท่าไหร่
 ตอบ : เล็ก Capsule 250 บาท
กลาง Standard สำหรับ 350 บาท
ใหญ่ Playroom สำหรับ 700 บาท
ใหญ่ Treeroom สำหรับ 900 บาท

 

 ถาม :ต้องนำอะไรมาบ้าง
 ตอบ : สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาคือ
• สมุดบันทึกวัคซีน
• อาหารและขนมน้องแมวที่กินอยู่

 

 ถาม :ทางโรงแรมมีอาหารและขนมขายมั้ย
 ตอบ : ในกรณีลูกค้าไม่ได้นำอาหารหรือขนมแมวมา ทางโรงแรมมีจำหน่ายให้ค่ะ

 

 ถาม :ทรายแมวต้องนำมามั้ย
 ตอบ : ทรายแมวทางรร. มีบริการให้ ฟรี! แต่ถ้าลูกค้าต้องการนำ
ทรายพิเศษมาเองก็ได้ค่ะ เช่น ทรายคริสตัล ทรายเต้าหู้
 

 

 ถาม :ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจองห้องพัก
 ตอบ : สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของขีดคร่อมสมุดวัคซีนน้องแมว
ที่ทำวัคซีนครบตามกำหนด

 

 ถาม :รับแมวเลี้ยงนอกบ้านมั้ย
 ตอบ : ทางโรงแรมรับแต่แมวที่เลี้ยงระบบปิดเท่านั้น..!!!
เพื่อความปลอดภัยของน้องแมวอื่นๆที่ร่วมพักในพื้นที่เดียวกัน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ