ขนาด 80x110x120 ซม.
ราคา 250 บาท/คืน พักได้ 1 ตัว

โปรโมชั่น
7 คืน 1,750 -5% = 1,660 บาท
10 คืน 2,500 -10% = 2,250 บาท
15 คืน 3,750 -15% = 3,180 บาท
20 คืน 5,000-20% = 4,000 บาท
30 คืน 7,500 -25% = 5,625 บาท


ขนาด 120x120x240 ซม.
ราคา 350 บาท/คืน พักได้ 1-3 ตัว

โปรโมชั่น
7 คืน. 2,450 - 5% = 2,320 บาท
10 คืน. 3,500 - 10%. = 3,150 บาท
15 คืน 5,250 - 15%. = 4,460 บาท
20 คืน. 7,000 - 20% = 5,600 บาท
30 คืน 10,500 - 25%. = 7,875 บาท


ขนาด 160x300x280 ซม.
ราคา 700 บาท/คืน พักได้ 1-6 ตัวว

 

 


ขนาด 300x115x280 ซม.
ราคา 900 บาท/คืน พักได้ 1-8 ตัว